Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ để có được tấm visa trong tay và chuẩn […]
Chương trình au pair thời gian gần đây đã nhận được rất nhiều sự quan tâm […]
Tùy thuộc vào mong muốn và khả năng tài chính của bạn. -Solo travel- Mặt tốt […]
Chi Nguyễn hiện là au pair Mỹ tại Long Island, New York. Tuy nhiên, để đạt […]
Đối với những bạn lần đầu tiên trở thành 1 au pair thì chắc chắn nên […]
Trong toàn bộ quá trình từ làm hồ sơ cho tới khi bay, thì bước phỏng […]
Tất cả các bạn au pair đều đồng ý rằng host family đóng vai trò vô […]
Cho em hỏi au pair phải làm những việc gì ? Em có phải nấu ăn cho […]