Tại sao chọn chúng tôi?

Vì bạn sẽ nhận được từ Expert Aupair Vietnam...

Hướng dẫn

Hoàn thành hồ sơ và tạo hồ sơ au pair của bạn, lời khuyên từ Expert Aupair Vietnam sẽ giúp bạn tăng cơ hội match với gia đình nuôi.

Hỗ trợ

Hoàn thành những giấy tờ yêu cầu, bao gồm hồ sơ visa J1.

Lời khuyên

Thông qua quá trình phỏng vấn, giúp bạn tìm được gia đình nuôi phù hợp nhất.

Sự hỗ trợ liên tục

Thông qua chương trình, ngoài nhận được sự hỗ trợ từ đại diện tại nơi bạn ở, bạn còn nhận được được hỗ trợ từ các cựu au pair tâm huyết và nhiệt tình giúp đỡ nhau để bạn có thể có trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Mỹ.

Định hướng

Làm những giấy tờ hợp phát khi bạn đến Mỹ như: số an sinh xã hội SSN, bằng lái xe, mở tài khoản ngân hàng, và nhiều giấy tờ khác nữa.

Cũng giống như các cô gái này, bạn cũng sẽ bắt đầu chuyển đi đáng nhớ nhất cuộc đời bạn.